In Foreningen

Møde med Novafos: Separatkloakering af Rudegård

Kære Alle,

 

Vi I bestyrelsen følger planlægningen af seperatkloakeringen i vores område meget tæt. Vi har for nyligt haft et møde med Novafos hvor følgende præsentation blev gennemgået.

Novafos inviterer desuden til et borgermøde d. 17. november – mere om det snarest.
PUBLICERET – 20221011 – Møde med grundejerfo rening D22-391302 2.0