Foreningen

BLIV MEDLEM

Rudersdal Grundejerforening er stiftet den 14. november 1901 og har til formål at varetage vores medlemmers fælles interesser som ejere af fast ejendom i Rudersdal Kommune. 

Du bliver medlem af RG ved at indbetale et årligt kontingent på kr. 100,- på en af følgende måder:

* Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714

* Mobil Pay – nr. 69865

* Kontant til kassereren ved generalforsamlingen

Venligst altid påfør din adresse og email i referencelinie!

 

2024 BESTYRELSE:

Formand: Claus Møller Rasmussen, Birkebakken 24

Næstformand: Lars Anders Pedersen, Rønnebærvej 68

Kasserer: Annette Vendelbo, Vasevej 3C

Bestyrelsesmedlem: Susanne Breiner, Kongevejen 490

Bestyrelsesmedlem: Thomas Jørgensen, Vasevej 3C

Suppleant: Line Skjold, Vasevej 5B

Suppleant: Torben Petersen, Vasevej 23

Revisor: Jesper Skjold, Vasevej 5B

Bestyrelsen kontaktes på: kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk