Lad os tage hensyn... KÆRE NABO

2021-2022 FOKUSPUNKTER

Ses vi til... GENERAL-FORSAMLING

In Foreningen

Info-ark januar 2022

 Godt Nytår!

 Aktiviteter i det forløbne år:

 • Vi har deltaget i uformelt møde hos Novafos (NF) november 2021 om separatkloakering. Projektet starter i Rudegaard vest for Kongevejen. NF indkalder til fysiske borgermøder. Se referat fra mødet på vores hjemmeside: http://www.rudersdalgrundejerforening.dk
 • Vi har deltaget i indvielsen af den kommende nye flagstang på Rudegaard Stadion.
 • Der arbejdes på oprettelse af en naturlegeplads i vores nærområde.
 • Vi har formidlet kontakt mellem Novafos og beboere på Rudegårds Alle i forbindelse med renovation af pumpestation placeret på engen for enden af vejen. For at få adgang ønskede Novafos at fælde et større træ. Beboerne er i kontakt med Novafos og kommunen for at muliggøre en alternativ adgangsvej og derved at bevare træet.
 • Afholdelse af generalforsamling 8. juni 2021 med deltagelse af Court Møller, formand for Miljø og Teknikudvalget.
 • Afholdelse af bestyrelsesmøder.
 • Vi har deltaget i arbejdet i Fællesudvalget for Grundejerforeningerne i Rudersdal (FU), som bl.a. har forhandlet fælles vedligeholds- og vintertjenestekontrakter.
 • Vi har 2 fagligt kvalificerede repræsentanter fra Rudehaven og De 25 i en kommunalt nedsat følgegruppe om separatkloakering.

Fokusområder i 2022:

 1. Separatkloakering. I den forbindelse borgermøder, første gang 24. marts 2021. Følge op på arbejdet i kommunens følgegruppe og vores egen lokale arbejdsgruppe. Formålet er at få projektet til at forløbe gnidningsløst.
 2. Generalforsamling.
 3. Arbejdet i Fællesudvalget (FU).
 4. Oprettelse af naturlegeplads.

 

 

BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN I VORES DEJLIGE LOKALOMRÅDE

 

Overvej om en indsats for lokalområdet kunne være noget for dig og bliv valgt til bestyrelsen i vores grundejerforening ved næste generalforsamling.

 

 

Kontingent: 100 kr. pr. matrikel

Kontingentet dækker kalenderåret 2022.

Betalingsmåder:

 

 • Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714
 • Mobil Pay – nr. 69865
 • Kontant til kassereren ved generalforsamlingen.

 

Husk:                     

Generalforsamling

Tirsdag den 26. april 2022, kl. 19

Ny Holte Kirke, Sognegården

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes via e-mail til kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Indbydelse med dagsorden husstandsomdeles senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen.

Venlig hilsen,

Bestyrelsen Rudersdal Grundejerforening

In Foreningen

FOKUSPUNKTER 2021-2022

2. september 2021

Plan over fokuspunkter for Bestyrelsen i Rudersdal Grundejerforening i den kommende periode: Bestyrelsen vil følge og forholde sig til udviklingen i projektet bl.a. gennem arbejdet i kommunens følgegruppe. Bestyrelsen…

Continue Reading →

In Foreningen

GODT NYTÅR!

3. januar 2021

Aktiviteter i det forløbne år: En repræsentant fra bestyrelsen i Rudersdal Grundejerforening har deltaget i flere møder med kommunen og i Fællesudvalget for grundejerforeninger i Rudersdal Kommune. Fællesudvalget har…

Continue Reading →

In Foreningen/ Separatkloakering

Separatkloakering

30. november 2020

Til                      Rudehaven De 25 Grundejerforening De 13 Grundejerforening Rudehøj Park Grundejerforening Rudershøj Grundejerforening Rudekæret Vej- og grundejerforening Rudesø Ejerlaug Rudersdal Grundejerforening Og hvem der ellers kunne være interesseret,…

Continue Reading →

In Foreningen

DEN NYE HJEMMESIDE

5. oktober 2018

På den nye hjemmeside arbejder vi løbende med at opdatere gamle dokumenter og billeder samtidig med, at vi ønsker at forbinde vores medlemmer på den nemmeste og billigste måde.…

Continue Reading →