Kan jeg låne X af dig? kære nabo

"Kan du lege?" BØRN & BØRNEBØRN

Ses vi til GENERAL-FORSAMLING

In Foreningen

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING!

Kære medlemmer

På grund af situationen med corona har vi valgt at udskyde generalforsamlingen den 25. marts.

Vi vender tilbage med ny dato, når der er ro omkring situationen.

Følg med her på hjemmesiden eller på facebook.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

In Foreningen

Indlæg om asfaltarbejde på Landsevej og Landsebakken

Udbedring af asfaltbelægningen på ”private fællesveje”

 

Sørgelig forfatning

De fleste ”private fællesveje” i vores område er i en sørgelig forfatning med mange større og mindre huller, og der er kun en til at betale for udbedringen af hullerne, det er den enkelte grundejer, udfor hvis grundstykke hullerne er. Kommunen har let og elegant fraskrevet sig ethvert ansvar og pålagt det til de enkelte grundejere under henvisning til ”loven om private fællesveje”. – Efter min mening en ”ekstra-sær-skat” påført grundejere på disse veje.

 

På Landsebakken

En lille række beboere på Landsebakken har i længere tid været bekymret for vejens dårlige beskaffenhed, og her på det seneste konstaterede vi, at vejen nu var i så dårlig og uforsvarlig forfatning, at der måtte ske noget hurtigst muligt, inden vinteren satte ind. Vi tog kontakt til nogle asfalt-reparationsfirmaer, med henblik på at få nogle tilbud på udbedring af hullerne ud for vores egne grundstykker.

 

Besøg fra NCC

Vi fik besøg af en konsulent fra NCC micro-team, der gav os en ide om, hvad det ville koste at udbedre hullerne ud for vores egne grunde, og det var ikke en hel billig løsning – omkring 3-5.000,- kr. pr. grundejer alt efter antallet af huller m.m.

 

Et godt tilbud

Imidlertid kom han med et godt forslag – Hvad med at få lavet/lappet alle hullerne både på Landsebakken og Landsevej på én gang for en samlet pris – det ville jo blive meget billigere for den enkelte grundejer, og arbejdet var også lettere at udføre for asfaltfirmaet, når man ”købte” nogle læs asfalt og et arbejdsteam et par dage. Tilbuddet lød på kr.  31.250,- (incl. moms)

 

Masser af problemer

Nu tog problemerne imidlertid for alvor fat. Det, som vi havde opfattet som en positiv gestus overfor alle de øvrige grundejere på vejene, at de kunne være med i en fælles udbedring af begge veje, gav anledning til en masse palaver om, hvem der skulle betale og hvor meget. Nogle ville endda slet ikke være med i en sådan ordning. Der var i starten ikke megen solidaritet at spore.

 

Endelig vedtagelse

Efter et langt sejt træk fra min og min datter Malenes side med stemning af dørklokker og uddeling af diverse breve, mails og beregninger og en masse diskussioner med grundejere, lykkedes det endelig til sidst efter megen besvær, at få alle overtalt til at deltage og betale et symbolsk beløb på kun kr. 610,- pr. husstand. Tak for det.

 

Reparation – ikke ny belægning

Det er naturligvis ikke en helt ny vejbelægning, vi har fået for den pris, men forhåbentlig holder de reparerede huller nogle år frem i tiden. Alle, jeg har talt med, er yderst tilfredse med resultatet.

Vi har hørt, at andre veje har fået påbud fra kommunen om udbedring af vejene, hvor grundejerne ikke har kunnet blive enige, hvilket resulterede i, at kommunen overtog arbejdet, rettede kantstene op og lagde helt ny belægning (ovenpå den gamle) for herefter at opkræve den enkelte grundejer for op til kr. 30.000,-.

 

Oprettelse af vejlaug

Efter alt dette synes vi, det ville være en rigtig god ide, at få oprettet et vejlaug til fremtidig varetagelse af vedligeholdelse af vejene, og samtidig hermed at opkræve et årligt mindre beløb til oparbejdelse af en ”arbejdskapital” til fremtidige reparations- og vedligeholdelsesarbejder af vej og kloakker, snerydning m.m.

Vi har nemlig erfaret, at vi også er ansvarlige for vejens kloakker (dem til opsamling af regnvand), og de er rigtig dyre at reparere – især hvis det er en enkelt grundejer, der står med hele den økonomiske byrde.

Rigtig mange har tilkendegivet, at de synes, at det er en god ide, og at de gerne vil bakke den op. Desværre er der ikke rigtig nogen, der vil stå for selve oprettelsen og driften af vejlauget.  Vi vil i foråret 2020 forsøge at indkalde til et orienteringsmøde vedr. vejlaug.

Er der nogen på andre ”private fællesveje” i grundejerforeningens område, der har erfaring med oprettelse af vejlaug, hører jeg meget gerne fra dem.

 

Med venlig hilsen

Jan Holmann

Landsebakken 13 B

2840 Holte

Jan.holmann@gmail.com

 

Hvis andre veje evt. kunne tænke sig at få udført noget tilsvarende, kan vi varmt anbefale, at I retter henvendelse til:

Kasper Højgård Johansen

Salgs- og entrepriseleder

NCC Industry A/S

Asfalt, Område Øst

Hørkær 8

2730 Herlev

Mobil: +45 29 49 61 11

Hovednr. +45 44 85 56 00

Mail: Micro41@ncc.dk

In Kommunen

Serviceordning private fællesveje

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen. Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se i “Baggrundsinformation”.

På baggrund af beslutning i Miljø- og teknikudvalget d. 6. februar 2019, om at Rudersdal Kommune påbegynder afviklingen af serviceordningerne med virkning pr. 31.12.2020, indgås der indtil videre ikke nye aftaler om serviceordning.

Rudersdal Kommune har tilbudt – mod betaling – to slags serviceordninger med ydelser på private fællesveje. Ordningerne fritager dog ikke grundejerne for de forpligtelser og det ansvar, de har i henhold til loven.

På kortet kan du finde din egen private fællesvej og se, hvilken ordning der gælder. Klik ind på kortet, zoom eller søg på din adresse, HUSK også husnummer.

Se kommunens hjemmeside!

Standardvedtaegter_for_et_vejlaug

HER ER SLIDES FRA KOMMUNES MØDE 2019

 

In Kommunen

NYE AFFALDSBEHOLDERE I 2020

I løbet af 2020 ændrer vi affalds­ ordningen for dig, som bor i villa/ rækkehus. Det sker som led i vores ambition om at sende mere affald videre til genanvendelse, så de værdifulde materialer kan blive brugt i fremstillingen af nye produkter.

I praksis betyder det, at du får nye affaldsbeholdere, så du kan sortere plast, papir, glas, metal og pap hjemme hos
dig selv. På sigt får du også mulighed
for at sortere madaffald fra. De nye affaldsbeholdere er et supplement til din nuværende beholder eller dit sækkestativ til restaffald.

nye_affaldsbeholdere_i_2020_uden_links_pdf_0

In Diverse/ Foreningen

Nationalt kameraregister

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister, som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe os med at opklare forbrydelser. 

Derfor opfordrer vi alle – både borgere og virksomheder – som har videoovervågning til at registrere det på www.politi.dk/kamera. Du skal logge ind med din virksomheds NemID og følge anvisningerne på siden. Der er nemt og tager kun få minutter. 

Det er vigtigt at understrege, at politiet ikke får adgang til din overvågning, når du står i registret. Registret giver blot politiet et overblik over, hvor kameraer findes og dermed mulighed for hurtigere at kontakte dig og din virksomhed eller dit bolig og bede om at få udleveret optagelserne til brug i vores efterforskning. 

Hvis du har udfordringer med at logge ind med din virksomheds NemID, kan du sende en mail til Nordsjællands Politis IT-Støtte med information om, hvor kameraerne er placeret, hvem som er kontaktperson samt eventuelle systemoplysninger. Mailadressen er: nsj-efterforsk-it-stoette@politi.dk 

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp, kan du kan kontakte mig på kvp002@politi.dk 

Tak for din tid. 

Med venlig hilsen
Kim Vinholdt,
Politiassistent
Nordsjællands politi. 

In Diverse/ Kommunen

Dannebrog skal igen vaje over Rudegaard Stadion

Nytårsstormen (2018) fik has på flagstangen på Rudgaard Stadion. Nu er idrætsklubberne gået sammen om en genrejsning af hele områdets vartegn

Har du også tænkt, at der mangler et eller andet, når du kommer kørende ad Kongevejen mod nord og spejder ud i horisonten.

Ja så er du ikke den eneste. Ved nytårsstormen den 2. januar i år knækkede Rudegaard Stadions 30 meter høje flagstang, og det, der stod tilbage, er sidenhen pillet ned. Men klubberne i Holte Idrætsforening savner det tårnhøje vartegn og ikke mindst muligheden for at kunne festligholde vigtige idrætsbegivenheder på stadion med Dannebrog.

Historien

I 1947 startede opførelsen af Rudegaard Stadion, som siden da har været omdrejningsakse for et blomstrende foreningsliv i Holte Idrætsforening. En forening, der har dækket idrætsgrene som håndbold, badminton, bueskydning, fodbold, ski, volleyball, gymnastik, orienteringsløb og atletik, og som i 2017 fejrede 70 års jubilæum. Foreningen tæller i dag tæller omkring 2.000 medlemmer.

Vartegnet for stedet, som rummer et atletikstadion, en fodboldbane, 2 idrætshaller og den nærliggende Rude Skov, har alle dage været den monumentale 30 meter høje flagstang, der nærmest var udformet som en skibsmast med tværstivere og langsgående vanter, som har kunnet ses helt fra toppen af Geels Bakke mellem Holte og Virum. En flagstang der første gang blev taget i brug ved åbningen af stadion d.13.6 1948. Flaget til flagstangen er så stort, at det tydeligt ses, når der bliver flaget, når man kører ned ad Geels Bakke mod Holte.

”Flagstangen har alle dage betydet meget for Holte Idrætsforening, både til at festligholde nationale mærkedage, men også til at markere særlige festdage og vigtige arrangementer på Rudegaard Stadion – den er et stykke kulturarv for os i Holte Idrætsforening, og det har været et stort tab for os, at flagstangen faldt. Flagstangen har nærmest været et lokalt monument på linie med den store flagstang ved Brøndby Stadion,” siger Klaus Lorenzen Holte Idrætsforenings Håndboldafdeling. Og han taler på vegne af alle medlemmerne i afdelingen.

Det koster en ny flagstang

Selve genetableringen af en flagstang på samme størrelse vil andrage 250.000 kr – et beløb som Holte Idrætsforening ikke selv kan rejse.

”Det er vores store ønske, at flagstangen skal reetableres, så den er 30 m høj, som den gamle flagstang. Derfor vil Holte Idrætsforening gerne søge økonomisk støtte til dette,” siger Klaus Lorentzen .

Foreløbigt har de fået tilsagn fra kulturområdet i Rudersdal Kommune om finansiering på 50% dog max 100.000 kr. Så de mangler yderligere 150.000 kr. hvis flagstangen skal op i 30 meters højde.

”Vi håber på, at kunne rejse pengene via fondsansøgninger og en lokal ”crowd funding” kampagne,” siger Klaus Lorenzen.

Alt efter hvor mange midler det lykkes at indsamle, så har Holte Idrætsforening har indhentet en række prisoverslag på mulig løsninger. Den billigeste er en i limtræ på 26 meter og den dyreste er en flagstang i stål på 30 meter.

Skulle man have lyst til at donere et beløb til Rudegaards flagstang, så kan man støtte projektet ved at indsætte sit bidrag på følgende konto: regnr. 2253, kontonr. 5367 442 303 med tydelig markering “Flagstang”.  

LÆS ARTIKLEN

In Kommunen

Nu skal vi sortere vores affald

Så er det meget snart alvor: Alle borgere i Rudersdal skal sortere deres affald, og det samme gælder skoler, børnehaver og kommunens øvrige institutioner.

Fra september skal de første beboere i lejligheder i etageboliger sortere – fra 2020 gælder det beboere i villa / rækkehus med egen affaldsbeholder.

I den nye ordning skal papir, plast, glas og metal sorteres fra restaffaldet. For enfamilieboliger er det muligt også at få en affaldsbeholder til pap, så man kan slippe for at køre på genbrugspladsen med dette. Alle skal sortere, uanset om man har en beholder eller ej.

Sortering af madaffald er endnu ikke besluttet, men det bliver tilføjet affaldsordningen inden for få år.

Rudersdal Kommune leverer affaldsbeholderen til de forskellige typer affald, og renovationsvirksomheden City Container Cph afhenter affaldet. Typen af beholder varierer, alt efter om man bor i etagebyggeri eller enfamiliebolig.

– Jeg er glad for, at vi nu kan tilbyde borgerne i Rudersdal, at de kan sortere derhjemme. Vi ved at sortering af vores affald ved husstandene er den bedste vej til at højne vores genanvendelsesprocent.  Affaldssortering og genbrug er en vigtig del af den miljømæssige omstilling, som vi alle har et ansvar for at løfte, siger Court Møller, formand for Miljø- og Teknikudvalget.

Nye beholdere kommer til etageboliger i september

Fra efteråret kan beboere i lejligheder sortere deres affald i nye beholdere, der placeres på bebyggelsens fællesområde. Selve indsamlingen af affald begynder umiddelbart herefter.

Alle beboere får en velkomstmappe med sorteringsvejledning og en introduktion til den nye ordning i deres postkasse omkring det tidspunkt, beholderne leveres.

Etageboliger bliver tilbudt fællesløsninger i form af beholdere på hjul til pap, papir, plast, glas og metal. Vi forventer, at der inden for få år også kommer beholdere til at sortere madaffald.

Sidstnævnte udgør en særlig udfordring, da man i Hovedstadsområdet ikke har så mange biogasanlæg som i Jylland, og derfor er det pt. sværere . at afsætte det organiske affald.

– Men vi skal også finde en løsning på det organiske affald, ellers kan vi ikke indfri den nationale målsætning om at genanvende 50 pct. af vores husholdningsaffald, siger Court Møller.

Enfamiliehuse skal sortere fra 2020 – infobrev udsendes sidst i september

Beboere i enfamiliehuse skal sortere fra 2020, og levering af nye beholdere til de mange boligområder vil ske trinvis gennem det meste af 2020. Hver bolig får to stk. 240 l beholdere, hver inddelt i to rum til at sortere henholdsvis plast / papir og glas / metal.

Herudover kan man få en ekstra beholder til at sortere pap.

Det er vigtigt at understrege, at bor man i et enfamiliehus, er man ikke tvunget til at tage imod de nye beholdere, det er frivilligt. Man kan også vælge kun at få en enkelt beholder til fx plast og papir. Det er dog ikke frivilligt, om man vil sortere. Ønsker man ikke at få sine egne beholdere, skal man køre det sorterede affald på genbrugspladsen, og man medvirker i den solidariske ordning med samme betaling.

Vi vil løbende sende breve ud til alle enfamilieboliger med information om, hvad der kommer til at ske. I slutningen af september 2019 får de første beboere i enfamiliehuse et brev i deres e-Boks, mens de sidste beboere i enfamiliehuse først vil modtage et brev medio 2020.

Ønsker man ikke at deltage i den nye affaldsordning, skal man aktivt fravælge det, ligesom man aktivt skal tage stilling til, om man også ønsker at sortere pap. Brevet vil indeholde en information om hvad man kan vælge og hvordan. Du skal ikke foretage dig noget, før du modtager brevet.

Følg med på ‌rudersdal.dk/sorter

Se på kommunens hjemmeside>>

In Kommunen

Private Fællesveje og Private veje

Private Fællesveje og Private veje

Serviceordninger – og ophør af samme

I 1992 blev adskillige mindre, offentlige veje nedkvalificeret til private fællesveje (PF). Derudover fandtes også  flere private veje i kommunen. I den forbindelse vedtog det daværende Søllerød Kommune at tilbyde de berørte borgere at tilslutte sig kommunale serviceordninger. Disse ordninger blev videreført i det nuværende Rudersdal Kommune.

Pga meget uensartede kontrakter indgået over mange år med de tilmeldte veje, besluttede kommunen at opsige alle kontrakter. Dette skete med udgangen af 2017. I stedet kunne kommunen tilbyde 2 ordninger, henholdsvis for vejvedligehold og vintervedligehold. Disse bliver af den enkelte borger betalt via ejendomsskattebetalingen.

Ordningerne omfatter:

  • Vejvedligehold Reparation af slaghuller på asfalterede vejarealer
  • Fejning langs kantsten på veje med asfalt eller fliser
  • Ukrudtsbekæmpelse langs kantsten mod vej
  • Vintervedligehold Glatførebekæmpelse med salt eller grus
  • Snerydning med plov
  • Arbejdet udføres hidtil dels af kommunens egne folk ellers af eksterne aktører.

Tilslutning til ordningerne kan ske via grundejerforening / vejlaug eller ved enighed blandt de berørte ejere langs veje uden grundejerforening eller vejlaug.

Ankestyrelsen har dog nu, ifølge privatvejsloven, dømt disse ordninger ulovlige. Sådanne ordninger er alene lovlige efter kommunalfuldmagtsreglerne, hvis kommunen med serviceaftalerne udnytter overskudskapacitet på driftsområdet. Fremadrettet skal dette arbejde udføres af eksterne aktører.

Ordningerne er med brev til de tilsluttede veje / borgere varslet til ophør succesivt i løbet af 2020, vintervedligehold med vinteren 2020/2021.

I fremtiden skal hver enkelt vej eller område, hvis man ønsker det, via vejlaug eller grundejerforening selv arrangere og afregne vedligehold med eksterne aktører. Det er fra kommunens side politisk aftalt, at man i så høj grad som muligt skal hjælpe og bistå med råd og vejledning omkring løsning af de udførte opgaver fremadrettet.

Stiftelse af et vejlaug kræver at 5 borgere stiller op til en bestyrelse og der skal afholdes årlig generalforsamling med godkendelse af bestyrelse og regnskab. Det kræves at alle deltagende beboere på de(n) enkelte vej(e) underskriver vejlaugets vedtægter, der i ønsket omfang kan tinglyses på den enkelte ejendom.

Der har i løbet af 2019 været afholdt flere møder mellem flere grundejerforeninger og kommunen for at afklare den fremtidige situation. Rudersdalgrundejerforening er / har været deltager ved disse møder.

Ved næste møde i Fællesudvalget for Grundejerforeninger vil dette emne også være på dagsordnen.

LINK TIL KOMMUNENS HJEMMESIDE

In Foreningen

RUDEN – vores online forum på facebook

Stort tillykke til vinderen Gitte Munch, Landsevej 17 A!

Vores online forum – facebookgruppen (rudersdalgrundejerforening) – har nu skiftet navn til RUDEN.

Skynd dig af finde den på facebook – og tilmeld dig!

Vi i bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer vil benytte sig af denne mulighed for at finde “hjælp” hos andre i området.

Det kunne være at låne trailer, plæneklipper, haveekspertice (den første GODE NABO har meldt sig), skabe fælles front i kommunesager eller finde legeaftaler til børn eller børnebørn.

Husk at fortælle din nabo om denne mulighed!

In Foreningen

Velkommen til vores 18 nye medlemmer!

Ved 2. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 17. september fik vi opgjort foreningens medlemstal.

Vi har fået 18 nye medlemmer. Det glæder os, at så mange “nye” har fået øjnene op for grundejerforeningen. Om der er tale om tilflyttere, siger indbetalingerne intet om, om det er interesse efter vores omdelte OBS! vides heller ikke, men det har i hvert fald øget det samlede medlemstal.

Vi håber selvfølgelig, at vi ved næste års generalforsmaling får endnu flere medlemmer.

 

In Foreningen/ Haven

Nye frøposer skal gøre danskernes haver vildere og insektvenlige

Insekterne i Danmark mangler vilde blomster og planter for at overleve. Derfor samarbejder Danmarks Naturfredningsforening og Coop nu om at gøre danske haver mere vilde med nye frøposer til vildeng.

Farverige vilde blomster skyder op, fuglefløjt fra den tidlige morgenstund og en rolig summen fra vilde bier.

Det kan blive til virkelighed i mange danske haver med en ny frøpose til vildeng, som Danmarks Naturfredningsforening og Coop er gået sammen om at lave for at sikre bedre levevilkår for insekter.

Insekterne er på drastisk tilbagetog på verdensplan, fordi de bl.a. mangler blomster og levesteder. Men nu skal det være lettere for danskerne, at gøre vores haver mere attraktive for insekter og i særdeleshed de vilde bestøvere.

– Danmarks vilde bier og sommerfugle har det svært. Vores samarbejde om frøposer skal gøre det nemmere for os alle at hjælpe insekterne, der hvor vi bor. Ved at udlægge et stykke af sin have eller lave altankasser med vilde blomster, så giver man insekterne en hjælpende hånd. Jeg har selv gjort min have vildere, og det rart med en have, der summer af liv, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

I en frøblanding er der frø til at omlægge 12 kvadratmeter have til vildeng. Det betyder, at Danmark kan få 12 hektar mere insektvenlig natur, alene i dette forår.

Se hvordan du bruger frøposen:

Fra græsørken til sommerfuglemekka

Som et af de mest opdyrkede lande i Europa, er der ikke meget natur, hvor sommerfugle og vilde bier kan søge tilflugt. Og den natur, der er tilbage, er ikke tilstrækkelig i forhold til levesteder og plantearter, som insekterne lever af og på.

Her kan de danske haver blive et fristed, hvis vi i stedet for græs sår vilde blomster.

Med en frøpose kan du forvandle din have fra at være en gold ørken af græs til et summende mødested for vilde bier og sommerfugle. Frøene er udvalgt til netop bier og sommerfugle og består af danske, vilde blomsterarter.

– I Coop ønsker vi at sætte fokus på biodiversiteten og inspirere vores kunder til at gøre noget konkret for at hjælpe insekterne. Frøposerne skal sikre, at haverne bliver et helle for vores bestøvere, og også smukke at se på, siger CSR-chef i Coop, Thomas Roland.

Overskuddet fra salget af frøposerne i Coop’s butikker går ubeskåret til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at hjælpe truede danske sommerfugle, som udgør over halvdelen af alle kendte sommerfuglearter herhjemme.

Bliv giftfri i din have

For at gøre haven attraktiv for insekter, så er det vigtigt, at der ikke bliver brugt sprøjtegift. Med initiativet Giftfri Have vil Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi motivere havejere til at droppe gift og gødning. Lige nu er der tilmeldt 16.199 haver i Danmark. Det er gode nyheder for vores sommerfugle og vilde bier. Du kan også hjælpe dem ved at blive en del af have-fællesskabet.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

In Diverse

Sådan sikrer du din bolig sammen med dine naboer!

I kampen mod indbrudstyvene skal beboerne i dit nabolag stå sammen.
Nabohjælp er et af de mest effektive værn mod de mange indbrud, som hvert år begås i Danmark.

Du behøver ikke stå alene i kampen mod indbrud. En effektiv måde at forebygge indbrud er nemlig ved at arbejde sammen med dine naboer.

Nabohjælp kan hjælpe med at sikre en hel vej, et boligkvarter eller en mindre bydel. Der er lavet undersøgelser om denne form for systematiseret nabohjælp, som viser, at det forhindrer 20 procent af alle indbrud i det pågældende nabolag.

I dag er flere end 275.000 husstande i Danmark tilmeldt på nabohjælp.dk.

Nabohjælp er gratis – og det virker!

Nogle naboer kommer sammen privat, mens andre sjældent sætter benene i hinandens hjem. Men selvom I ikke ses privat, kan I alligevel sagtens have velfungerende aftaler om at fortælle hinanden, hvis der er tyve på spil i området eller aftale Nabohjælp i ferier.

Når nabohjælpen skal være ekstra effektiv, er det en god idé at tilmelde sig på nabohjælp.dk eller via Nabohjælps apps, der drives af Det Kriminalpræventive Råd sammen med TrygFonden.

Tjenesten er gratis, og når du har tilmeldt dig, får du et velkomstbrev med klistermærker til postkasse og hoveddøre, og så får du adgang til en række redskaber.

In Diverse/ Kommunen

Er du grundejer med vej-ret til en privat fællesvej? Kender du dine forpligtelser?

Serviceordning private fællesveje

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen.
Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se i “Baggrundsinformation”.

Rudersdal Kommune tilbyder – mod betaling – to slags serviceordninger med ydelser på private fællesveje.
Ordningerne fritager dog ikke grundejerne for de forpligtelser og det ansvar, de har i henhold til loven.

På kortet kan du finde din egen private fællesvej og se, hvilken ordning der gælder.
Klik ind på kortet, zoom eller søg på din adresse, HUSK også husnummer.

KORT

In Foreningen/ Kommunen

Der er ny affaldsordning på vej i 2019

Rudersdal indfører ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Rudersdal Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I dag indsamles 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning i 2019, hvor alle får mulighed for at sortere papir, pap, glas, plast og metal tæt på boligen. Når du sorterer dit affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af jomfruelige ressourcer til produktion af nye varer. Det betyder bl.a., at fjernvarmen i vores kommune bliver grønnere.

Udrulningen starter i september 2019 men vil blive udført etapevis. Læs mere om ordningen her.

In Foreningen

DEN NYE HJEMMESIDE

På den nye hjemmeside arbejder vi løbende med at opdatere gamle dokumenter og billeder samtidig med, at vi ønsker at forbinde vores medlemmer på den nemmeste og billigste måde.
Derfor har vi valgt, i første omgang, at forsøge os med en facebook gruppe, for at se om vi kan få det til at fungere, og om der er behov for sådan et forum. 

På vores hjemmeside finder du bl.a.:

Har du andre idéer til, hvad der ellers kunne være på hjemmesiden, så skriv til os på: kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

In Foreningen

BLIV MEDLEM AF FORENINGEN

Du bliver medlem af Rudersdal Grundejerforening ved at indbetale et årligt kontingent på kr. 50,- (for pensionister kr. 25,-) på en af følgende måder:

* Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714

* Mobil Pay – nr. 69865

* Kontant til kassereren ved generalforsamlingen

Venligst altid påfør din adresse i referencelinien.