Lad os tage hensyn... KÆRE NABO

2021-2022 FOKUSPUNKTER

Ses vi til... GENERAL-FORSAMLING

In Foreningen

FOKUSPUNKTER 2021-2022

Plan over fokuspunkter for Bestyrelsen i Rudersdal Grundejerforening i den kommende periode:

  1. Bestyrelsen vil følge og forholde sig til udviklingen i projektet bl.a. gennem arbejdet i kommunens følgegruppe.
  2. Bestyrelsen vil i foråret 2022 foranledige et åbent møde med repræsentanter for Novafos, hvor grundejerne kan stille spørgsmål om separatkloakering.
  3. Bestyrelsen vil deltage i arbejdet i Fællesudvalget for grundejerforeningerne i Rudersdal Kommune bl.a. omkring udviklingen af serviceordningerne for de private fællesveje.
  4. Bestyrelsen vil holde sig orienteret om Lyngby Tårbæk kommunes planer om afskaffelse af de private fællesveje og evt. tage kontakt til kommunen omkring tilsvarende initiativer i vores egen kommune.
  5. Bestyrelsen vil støtte arbejdet omkring opstilling af ny flagstang på Rudegård Stadion.
  6. Bestyrelsen vil undersøge problemer omkring mobildækning i vores område.
  7. Bestyrelsen vil holde sig orienteret omkring muligheden for anlæg af cykelsti gennem Rude Skov.
  8. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for oprettelse af en skovlegeplads i grundejerforeningens område lig den ved Skodsborg Station.
In Foreningen

GODT NYTÅR!

3. januar 2021

Aktiviteter i det forløbne år: En repræsentant fra bestyrelsen i Rudersdal Grundejerforening har deltaget i flere møder med kommunen og i Fællesudvalget for grundejerforeninger i Rudersdal Kommune. Fællesudvalget har…

Continue Reading →

In Foreningen/ Separatkloakering

Separatkloakering

30. november 2020

Til                      Rudehaven De 25 Grundejerforening De 13 Grundejerforening Rudehøj Park Grundejerforening Rudershøj Grundejerforening Rudekæret Vej- og grundejerforening Rudesø Ejerlaug Rudersdal Grundejerforening Og hvem der ellers kunne være interesseret,…

Continue Reading →

In Foreningen

DEN NYE HJEMMESIDE

5. oktober 2018

På den nye hjemmeside arbejder vi løbende med at opdatere gamle dokumenter og billeder samtidig med, at vi ønsker at forbinde vores medlemmer på den nemmeste og billigste måde.…

Continue Reading →