In Foreningen/ Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Indkaldelse til
Generalforsamling 2023
Onsdag den 19. april kl. 19
Sognegården, Solbakken 56

 

Vi har rettet henvendelse til Norfors, Holte Fjernvarme og kommunen, Teknik og Miljø for at få en repræsentant til at komme og holde et indlæg om planerne for udbygningen af fjernvarme i vores område og gøre rede for privatøkonomien i installeringen af fjernvarme. Desværre har ingen af dem ment, at de havde ressourcer til på nuværende tidspunkt at deltage i vores møde.

Vi har ligeledes kontaktet Axel Bredsdorff for at høre om, han kunne komme og deltage med et oplæg om den nye arkitektur i kommunen. Heller ikke han har set sig i stand til at deltage.

Lidt historie: 

Rudersdal Grundejerforening er stiftet den 14. november 1901 og har til formål at varetage vores medlemmers fælles interesser som ejere af fast ejendom i Rudersdal Kommune. I vores område er der ca. 400 matrikler. Det er vores store ønske, at så mange som muligt bliver medlemmer af foreningen, så vi med et stærkt mandat kan påvirke kommunen.

Grundejerforeningen har gennem tiden bl.a. foranlediget, at der er blevet etableret cykelsti på Rudersdalsvej. Andre typiske sagsområder for grundejerforeningen er trafikforhold, lokalplaner, forhold vedrørende private fællesveje og dispensationer fra byggeregler mv.

Grundejerforeningen har bidraget økonomisk til rejsning af flagstangen på Rudegaard Stadion.

Vi har i det forløbne år bl.a. deltaget i møder med Novafos om separatkloakering og i møder om udrulningen af fjernvarme. Begge projekter vil blive fulgt med største opmærksomhed af Bestyrelsen i de kommende år.

Vi arbejder stadig med oprettelse af en skovlegeplads ved Rudegaard Stadion.

Vi er netop blevet kontaktet af beboere på Vasevej angående opstilling af en 36 m høj telefonmast i deres område. Vi ser på sagen.

Hvad skal der ske på generalforsamlingen?

 1. Valg af dirigent.
 2. Afgivelse af årsberetning.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2022.
 4. Fastsættelse af kontingent for 2024.
 5. Afholdelse af valg af bestyrelse og revisorer. 

2 bestyrelsesmedlemmer plus suppleant og revisor er på valg: 

Marianne Gudmundsson (modtager ikke genvalg), Lars Haukohl (modtager ikke genvalg), suppleant Lars Anders Pedersen (modtager genvalg) og revisor Børge Vestergaard.

 1. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der er ingen forslag fra medlemmerne. Bestyrelsen har 1 forslag og 2 orienteringspunkter: 
 1. Forslag om at afsøge mulighederne for at få ekstern hjælp til administration af vores medlemskaber.
 2. Orientering om skovlegepladsen.
 3. Orientering om visioner.
 4. Evt.

Det er en forudsætning for, at generalforsamlingen kan træffe beslutning, at det pågældende forslag har været på dagsordenen. Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen.

Inviteret gæsteoplæg:                                                                                                                                       

Som skrevet er det ikke lykkedes at få gæsteoplæg til generalforsamlingen.

Ved generalforsamlingen vil foreningen være vært for et let traktement.

 

BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN I VORES DEJLIGE 

LOKALOMRÅDE

Overvej om en indsats for lokalområdet kunne være noget for dig og bliv valgt til bestyrelsen i vores grundejerforening ved generalforsamlingen

Betal det årlige kontingent på kr. 100 pr. matrikel.

Kontingentet dækker kalenderåret 2023.

 

Betalingsmåder:

 • Netbank – reg.nr. 1551 konto nr. 8027714
 • Mobil Pay – nr. 69865
 • Kontant til kassereren ved generalforsamlingen

Skriv altid din adresse og evt. e-mail i meddelelsesfeltet. Med venlig hilsen Bestyrelsen – og på gensyn til generalforsamlingen 2023.