Info til ejendomsmæglere

Til Ejendomsmæglere

I forbindelse med salg af ejendomme i Grundejerforenings geografiske område oplever vi fra tid til anden henvendelser fra ejendomsmæglere med spørgeskemaer omkring grundejerforenings medlemsforhold.

Vi udfylder og tilbagesender ikke sådanne henvendelser, heller ikke mod betaling, men kan oplyse:

Rudersdal Grundejerforening er en frivillig forening.

Det årlige kontingent andrager pt (2024) kr 100 per husstand.

Ved manglende betaling fra et medlem er husstanden automatisk udmeldt. 

Der kan derfor aldrig opstå restancer til foreningen.

Bestyrelsen
Rudersdal Grundejerforening