Fællesudvalget – historik

Fællesudvalget for Grundejerforeninger i Rudersdal Kommune –

Fællesudvalget er et gammelt organ, som har eksisteret i ca. 100 år.

Meningen med udvalget var, at grundejerforeningerne en gang om året skulle afholde et møde med kommunen, hvor man drøftede spørgsmål af fælles interesse.

Formålet er svært at opfylde i dag, da kommunen nu selv indkalder til et årligt møde og jævnligt udsender “Grundejerinfo”. Desuden møder kommunen ofte op til generalforsamlingerne i de store grundejerforeninger.

Efter kommunesammenlægningen i 2007 har det været vanskeligt at samle en repræsentativ gruppe af foreninger i Fællesudvalget, da den tidligere Birkerød Kommune ikke havde paraply-grundejerforeninger, som det var kendt i Søllerød Kommune.

Før i år (2019) havde udvalget ikke været samlet i ca. 4 år, og dengang var kun repræsentanter for grundejerforeningerne i den gamle Søllerød Kommune til stede.

I dag

I forbindelse med kommunens udmelding om ophør af serviceordningerne for de Private Fællesveje tog den siddende formand for FU Lars Kristensen (Søllerød Grundejerforening) initiativ til at indkalde til møde i Fællesudvalget.

På baggrund af et tidligere initiativ i Nærum Grundejerforening har Lars gjort et stort stykke arbejde for at få så mange grundejerforeninger fra hele kommunen som muligt samlet under FU.

På diverse møder er de eksisterende vedtægter blevet gennemgået og ændringer foretaget.

Fællesudvalget første opgave har været at lægge udbud op til nye serviceordninger, som et tilbud til vejlaug på Private Fællesveje. I august 2020 er dette arbejde færdiggjort og 2 aktører er udvalgt til opgaverne.

Fremtidige opgave i Fællesudvalgets regi kunne være at arbejde med kommunen omkring planerne for etablering af dobbelt-kloakering i kommunen.