Serviceordninger – TILBUD

Tilbud til beboere på Private Fællesveje (PF) i Rudersdal Kommune

Vejvedligehold – start 1. januar 2021

 • Reparation af slaghuller på asfalterede vejarealer
 • Fejning og sugning langs kantsten på asfalterede vejarealer
 • Ukrudtsbekæmpelse langs kantsten
 • Rensning af nedløbsbrønde (foretages stadig af kommunen)

BS Landskabspleje er aktør til fejning og ukrudtsbekæmpelse

PANKAS er aktør til udbedring af slaghuller

                     

Vintervedligehold – start 1. november 2020

 • Glatførebekæmpelse
 • Snerydning

 BS Landskabspleje er aktør til saltning og snerydning

 

Hvad kræver det at tilmelde sig:

De enkelte veje skal oprette et vejlaug, hvor alle beboere/matrikler er medlemmer.

Vejlauget skal være en juridisk enhed med CVR-nr, bestyrelse, vedtægter og bankkonto.

Vejlauget tegner selv kontrakt direkte med de ønskede FU-aktører.

Vejlauget står for opkrævning af kontingent fra medlemmerne og betaling til aktørerne.

Hvad koster det:

Det er individuelt.

Det afhænger af:

 • Hvor lang er jeres vej?
 • Hvor mange gange vil I have foretaget fejning og ukrudtsbekæmpelse?
 • Hvor mange huller skal der repareres?
 • Hvor mange gange skal der saltes og ryddes sne (vejvejr app’en anvendes)?

PANKAS opkræver        kr. 200 pr hul de reparerer

BS Landskabspleje opkræver pr meter vej pr behandling:

 • Fejning                            kr. 0,975
 • Ukrudt                             kr. 1,00
 • Saltning                           kr. 0,50
 • Snerydning                     kr. 1,00

Vintertjeneste priser dækker udkald hele døgnet samt weekend og helligdage

Vintertjeneste opkræves kun hvis der køres ud – dvs. ingen tomgangsbetaling

Alle priser er inkl. moms og dækker begge sider af vejen

BSL tilbyder også individuelle ydelser – det kunne f.eks. være ukrudtsbekæmpelse på flisefortov – dette aftales direkte mellem BSL og vejlaug.

Der henvises i øvrigt til Søllerød Grundejerforenings hjemmeside https://www.sollerod-gf.dk/serviceordninger-private-faellesveje/  for detaljerede oplysninger omkring udbudsrunden, info til vejlaug, standard vedtægter mm.

Her finder I også UDGIFTSBEREGNEREN – med denne beregner kan hvert vejlaug beregne prisen for de ydelser netop I ønsker på jeres vej – Indtast vejlængde, antal matrikler, ønsker til hyppighed etc. – vintertjeneste er naturligvis variabel og afhængig af, hvor hård vinteren bliver (husk nul sne – ingen udgift).

Hvert vejlaug fastsætter selv kontingentets størrelse – der kunne evt. være interesse for at opbygge en opsparing til total asfaltering af vejbelægning – om nødvendigt.

Læs også på Rudersdal Kommunes hjemmeside – www.rudersdal.dk/grundejer