Serviceordninger

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen. Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se i “Baggrundsinformation”.

På baggrund af beslutning i Miljø- og teknikudvalget d. 6. februar 2019, om at Rudersdal Kommune påbegynder afviklingen af serviceordningerne med virkning pr. 31.12.2020, indgås der indtil videre ikke nye aftaler om serviceordning.

Rudersdal Kommune har tilbudt – mod betaling – to slags serviceordninger med ydelser på private fællesveje. Ordningerne fritager dog ikke grundejerne for de forpligtelser og det ansvar, de har i henhold til loven.

På kortet kan du finde din egen private fællesvej og se, hvilken ordning der gælder. Klik ind på kortet, zoom eller søg på din adresse, HUSK også husnummer.

Se kommunens hjemmeside!