In Foreningen

INFO – januar 2024

GODT NYTÅR!

Rudersdal kommune står overfor store udfordringer, som vil involvere os alle som grundejere. I Rudersdal Grundejerforenings bestyrelse følger vi nøje med i alt, der kan have interesse for vores medlemmer. Derfor deltog vi også i et grundejerforeningsmøde med kommunen den 1. november 2023.

Til stede var bl.a. borgmester Ann Sofie Orth, Court Møller, formand for Klima og Miljøudvalget og Christoffer Buster Reinhardt, formand for Arkitekt og Byplanudvalget.

På dagsordenen var følgende:

https://rudersdal.dk/årsmøde2023 (PowerPoint).

Kommunens referat af mødet kan læses på vores hjemmeside.

  • Status på klimahandlingsplanen – kommende projekter og indsatser.
  • Ny biodiversitetsplan – mål og borgerinddragelse.
  • Status på separatkloakering – rækkefølgeplan, borgerinddragelse mv.
  • Status på fjernvarmeudbygningen
  • Affaldsordningerne – status, nye ordninger og gebyrer
  • Bygge og lovliggørelsessager – sagsbehandlingstider og indsats
  • Nye villalokalplaner – mål og virkemidler
  • Grønne hegn – prioriteret indsats
  • Bevaringsværdige bygninger og bymiljøer – flere udpegninger i ny indsats

Af særlig interesse for os kunne være separatkloakering, fjernvarme og affald. Vær opmærksom på ekstraordinære takststigninger for affald fra Norfors i det nye år.

 

Det er utroligt vigtigt, at vi har en stærk grundejerforening med mange medlemmer, der i fællesskab kan byde ind på de planer, kommunen har, og som har betydning for os alle hver især. F.eks. har vi støttet Vasevej beboerne i at få ændret uhensigtsmæssig placering af kommende telefonmast og deltaget i møde med Novafos om regnvandshåndtering.

Vi arbejder hårdt på at forbedre kommunikationen med medlemmerne, og derfor er vi i gang med at oprette et medlemskartotek med mailadresser. Hjemmesiden er også et vigtigt redskab til kontakt. Her lægges alt af interesse for medlemmerne.

På den kommende generalforsamling den 16. april 2024 vil Court Møller deltage og behandle de emner, som deltagerne måtte have særlig interesse i.

 

Uden din aktive deltagelse kan en grundejerforening ikke fungere. Meld dig ind nu.

 

BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN

I VORES DEJLIGE LOKALOMRÅDE

 

Overvej om en indsats for lokalområdet kunne være noget for dig og bliv valgt til bestyrelsen i vores grundejerforening ved næste generalforsamling.

Kontingent: 100 kr. pr. matrikel

Kontingentet dækker kalenderåret 2024.

Betalingsmåder:

 

·     Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714

·     MobilePay – nr. 69865  eller scan QR-koden

·     Kontant til kassereren ved generalforsamlingen

 

Skriv venligst navn, adresse og e-mail ved din betaling.

Vi ser gerne, at kontingent betales inden 1. februar.

 

Husk:

Generalforsamling 16. april 2024, kl.19

Ny Holte Kirke, Sognegården

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes via e-mail til kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. marts 2024.

Indbydelse med dagsorden husstandsomdeles senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen. Generalforsamlingen er også kun for medlemmer.

Venlig hilsen, Bestyrelsen Rudersdal Grundejerforening.