In Foreningen/ Separatkloakering

Separatkloakering

Til                      Rudehaven

De 25 Grundejerforening

De 13 Grundejerforening

Rudehøj Park Grundejerforening

Rudershøj Grundejerforening

Rudekæret Vej- og grundejerforening

Rudesø Ejerlaug

Rudersdal Grundejerforening

  • Og hvem der ellers kunne være interesseret, snak gerne med andre i området.

 

Rudersdal Kommune og Novafos starter arbejdet med separatkloakering i Rudersdal (af kommunen omtalt som Dronninggård-området) samt Holte og Skovly områderne.

Tirsdag 24.11.20 holdt kommunen et online opstart møde for at skitsere begrundelse og tidsplan for projektet. Mange fra ovenstående foreninger var tilmeldt og deltog formentlig i dette møde.

Rudersdal Grundejerforening er af kommunen blev bedt om, til en start, at koordinere information fra kommunen (og andre interessenter) til områdets borgere (og omvendt).

Kommunen ønsker at nedsætte en følgegruppe med 1 repræsentant for vores område og med denne skrivelse LEDER VI EFTER DENNE PERSON. Det behøver ikke være et bestyrelsesmedlem fra RG, men kan være hvilken som helst borger i vores område, som kan se sig selv påtage sig denne store opgave. Da projektet vil løbe over flere år, er det meget tænkeligt, at der vil være udskiftning på denne post, så flere kan deles om at løfte opgaven.

Derudover kunne det være formålstjenligt med en område-gruppe med repræsentanter fra de forskellige grundejerforeninger eller vejlaug i vores område. Også enkeltpersoner kan deltage i gruppen. Hvordan det hele skal organiseres kunne fastlægges på et fællesmøde f.eks. en gang i det nye år ellers snarest.

Men lige nu skal vi finde vores repræsentant til kommunens følgegruppe.

Vi vil gerne have en tilbagemelding fra jer så hurtigt som muligt. Kommunen ønsker et navn på deltageren senest 15. december 2020.

Skulle der ikke indkomme nogen kandidater vil et bestyrelsesmedlem i RG blive tilmeldt – i første omgang.

Skulle der melde sig flere kandidater, vil vi tillade os at trække lod, og vedkommende vil blive tilmeldt kommunens følgegruppe.

Hvis I skulle gøre jer nogle tanker om samarbejdet fremover for foreninger og borgere i vores område, må I meget gerne melde tilbage til os.

 

Med venlig hilsen

Rudersdal Grundejerforening

kontakt@ruderdalgrundejerforening.dk