In Foreningen

Info-ark januar 2022

 Godt Nytår!

 Aktiviteter i det forløbne år:

 • Vi har deltaget i uformelt møde hos Novafos (NF) november 2021 om separatkloakering. Projektet starter i Rudegaard vest for Kongevejen. NF indkalder til fysiske borgermøder. Se referat fra mødet på vores hjemmeside: http://www.rudersdalgrundejerforening.dk
 • Vi har deltaget i indvielsen af den kommende nye flagstang på Rudegaard Stadion.
 • Der arbejdes på oprettelse af en naturlegeplads i vores nærområde.
 • Vi har formidlet kontakt mellem Novafos og beboere på Rudegårds Alle i forbindelse med renovation af pumpestation placeret på engen for enden af vejen. For at få adgang ønskede Novafos at fælde et større træ. Beboerne er i kontakt med Novafos og kommunen for at muliggøre en alternativ adgangsvej og derved at bevare træet.
 • Afholdelse af generalforsamling 8. juni 2021 med deltagelse af Court Møller, formand for Miljø og Teknikudvalget.
 • Afholdelse af bestyrelsesmøder.
 • Vi har deltaget i arbejdet i Fællesudvalget for Grundejerforeningerne i Rudersdal (FU), som bl.a. har forhandlet fælles vedligeholds- og vintertjenestekontrakter.
 • Vi har 2 fagligt kvalificerede repræsentanter fra Rudehaven og De 25 i en kommunalt nedsat følgegruppe om separatkloakering.

Fokusområder i 2022:

 1. Separatkloakering. I den forbindelse borgermøder, første gang 24. marts 2021. Følge op på arbejdet i kommunens følgegruppe og vores egen lokale arbejdsgruppe. Formålet er at få projektet til at forløbe gnidningsløst.
 2. Generalforsamling.
 3. Arbejdet i Fællesudvalget (FU).
 4. Oprettelse af naturlegeplads.

 

 

BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN I VORES DEJLIGE LOKALOMRÅDE

 

Overvej om en indsats for lokalområdet kunne være noget for dig og bliv valgt til bestyrelsen i vores grundejerforening ved næste generalforsamling.

 

 

Kontingent: 100 kr. pr. matrikel

Kontingentet dækker kalenderåret 2022.

Betalingsmåder:

 

 • Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714
 • Mobil Pay – nr. 69865
 • Kontant til kassereren ved generalforsamlingen.

 

Husk:                     

Generalforsamling

Tirsdag den 26. april 2022, kl. 19

Ny Holte Kirke, Sognegården

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes via e-mail til kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. april.

Indbydelse med dagsorden husstandsomdeles senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen.

Venlig hilsen,

Bestyrelsen Rudersdal Grundejerforening