In Foreningen

GODT NYTÅR!

Aktiviteter i det forløbne år:

En repræsentant fra bestyrelsen i Rudersdal Grundejerforening har deltaget i flere møder med kommunen og i Fællesudvalget for grundejerforeninger i Rudersdal Kommune.

Fællesudvalget har bl.a. behandlet:

a. Nye serviceordninger for private fællesveje (se mere på RGs hjemmeside):

  • Asfaltering/reparation af huller i vejene
  • Snerydningsordninger
  • Ukrudtsbekæmpelse
  • Vejlaug

b. Fællesudvalgets deltagelse i Rudersdal Kommunes planer for separatkloakering.

RG har udsendt informationsark om serviceordninger for vejlaug til grundejerne på de private fællesveje, herunder en opfordring til samtlige veje om at oprette vejlaug. (Se mere på RGs hjemmeside).

RG har den 24. november deltaget i et virtuelt møde for repræsentanter for grundejerforeninger i Rudersdal Kommune indkaldt af Rudersdal Kommune. Emne: separatkloakering. Desuden deltog Danmarks Naturfredningsforening, Novafos, Rudersdal Kommune samt miljø og teknikudvalget. Kommunalbestyrelsen var inviteret. (Se mere på RGs hjemmeside).

Link til alt materialet om separatkloakering: https://www.rudersdal.dk/omraadeplaner

RG og øvrige interesserede grundejerforeninger i ”Dronninggård-området” har 15. december tilmeldt vores repræsentant til kommunens følgegruppe. Formålet er at skabe mulighed for tæt dialog om projektet med separatkloakering. Samtidig nedsættes der snarest en områdegruppe, hvor samtlige foreninger/vejlaug i vores område indbydes til at deltage, dels som støtte for vores repræsentant i kommunen og dels som formidler af information til vores beboere om projektets forløb.

Vi har stået for vedligeholdelse af hjemmesiden, og vi har haft korrespondance bl.a. med medlemmer af foreningen om diverse forhold.

Find yderligere information på hjemmesiden: http://www.rudersdalgrundejerforening.dk

BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN 

OG BIDRAG TIL AT FORENINGEN FUNGERER OPTIMALT

 

Kontingent: 100 kr. pr. matrikel

Kontingentet dækker kalenderåret 2021.

Betalingsmåder:

  • Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714
  • Mobil Pay – nr. 69865
  • Kontant til kassereren ved generalforsamlingen

 

Husk:                    

Generalforsamling

Tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19

Ny Holte Kirke, Sognegården

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes via e-mail til kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 16. februar 2021.

Indbydelse med dagsorden husstandsomdeles senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen.

Vi håber, at vi ikke endnu en gang må udsætte generalforsamlingen pga. Corona.