In Kommunen

Giv jeres input til klimahandlingsplanen

Fra Rudersdal Kommune,
Henrik Hooge Møller, informationskoordinator

Kære grundejerforening / vejlaug

Vi har netop sendt Rudersdal Kommunes klimahandlingsplan i høring frem til og med onsdag den 31. august 2022. Det er en ambitiøs plan, som vi gerne vil have jeres kommentarer og input til.

Udfordringerne med klimaet er en fælles opgave, og vi kan alle gøre en forskel. Derfor engagerer klimahandlingsplanen både borgere, lokale virksomheder, foreninger og naturligvis kommunen selv.

Læs mere og find planen på www.rudersdal.dk/klimaplan