Referat Generalforsamling 19.04.2023

Rudersdal Grundejerforening

Referat af generalforsamling d. 19. april 2023

Tilstede var ca. 45 medlemmer

 

 1. Præsentation af bestyrelsen

 

 1. Dirigent. Jan Holman, Landsebakken 13b blev valgt som dirigent og kunne konstatere at mødet er rettidigt indkaldt.

 

 1. Årsberetning

Fjernvarme – vi deltog i borgermøde den 20. september 2022.  Vi har ikke modtaget yderligere information end hvad der er offentliggjort fra kommunens og aktørernes side.

Separatkloakering – bestyrelsen deltog i møde med Novafos den 11. oktober 2022 og i borgermøde i sognegården den 17. november 2022. Projektet starter i Rudegaard kvarteret 2023-2025. Novafos vil komme rundt til de enkelte matrikler og veje.

Vi har medvirket til, at det gamle træ på Rudegaards Alle bliver bevaret og at Novafos finder anden tilkørselsvej til området.

Vi har fortsat arbejdet med en Naturlegeplads nær Rudegaard Stadion.

Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Vi har deltaget i møder i Fællesudvalget. Fællesudvalget er nu nedlagt og foreningen er konverteret til Forening for Vejlaugene på Private Fællesveje. Arbejdet med snerydning og fejning varetages af BS Landskabspleje, men kommunen har igen meldt sig som administrator for en ordning, som den der  fandtes tidligere.

Der er blevet skitseret et oplæg til det fremtidige arbejde i foreningen.

Vi har ca. 390 matrikler i vores område. Kun 106 er betalende medlemmer. Gerne flere medlemmer. Tvunget medlemskab blev foreslået fra salen, men kan næppe realiseres. Lige nu er man medlem ved betaling af kontingent, men udmeldt hvis man ikke betaler.

Bedre kommunikation med borgerne ønskværdig.

 

Kommentar fra salen om det langsommelige arbejde på Rudersdalsvej, som ikke er arbejde med nedlæggelse af rør til fjernvarme, men udbedring af gamle rør.

Generel frustration over den langsomme udrulning af fjernvarme.

Beretningen blev godkendt.

 

 1. Regnskab

Vægtige poster er negative renter, IT, hjemmeside, domæne, trykning og generalforsamling. Bestyrelsesmøder er billige.

Vi har en pæn formue, men nødvendigt med en solid buffer, hvis alle de nye tiltag i området skaber konflikter.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Kontingent: Stadig 100 kr.

 

 1. Valg af bestyrelse og revisorer:

Siddende medlemmer: Claus Møller Rasmussen, Georg Christensen, Pia Reindel.

Modtager genvalg: Lars Anders Pedersen (suppleant)

Modtager ikke genvalg: Marianne Gudmundsson, Lars Haukohl.

 

Nye medlemmer:

Annette Vendelbo, Lars Andersen Pedersen.

Suppleanter: Thomas Jørgensen, Susanne Breiner.

 

 1. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelse

Der var ingen forslag fra medlemmer.

Fra bestyrelsen var der forslag om hjælp til administration plus et par orienteringspunkter.

 

a)  For at øge medlemstallet i foreningen og lette behandlingen af betalinger af kontingent, ønsker vi at undersøge muligheden for at opsætte automatiserede betalinger, opbygge en e-mail liste (med respekt for GDPR), samt motivere flere til at blive medlemmer. Beløb ca. 10.000 kr. til professionelt firma. Dernæst et par tusind pr. år.

Det foreslås, at man skriver sin e-mail og adresse på det ark, som går rundt.

 

b)  Skovlegeplads – status

 • Der er fortsat kommunikation med Naturstyrelsen og Holte Skiklub.
 • Når planerne er klar, og der er ok fra alle parter, udarbejdes en

finansieringsplan på formodentlig 50.000-100.00 kr. Vi håber, at Grundejerforeningen vil kunne afsætte midler på 20.000-30.000 kr. til skovlegepladsen.

 • – alt er fortsat afhængigt af Naturstyrelsen samt kommunens godkendelse.

 

c)  Visioner for det nye år- til inspiration

 • En aktiv forening – der høres af kommunen i alle relevant problemstillinger. (Vi er ikke blevet hørt om opsætning af telefonmast ved Vasevej eller anlæg af vejbump på Rønnebærvej).
 • Anlægsarbejder – Fjernvarme og Kloakering
 • Spærring af veje
 • Arkitektur og byplansmæssige spørgsmål
 • Professionel administration af medlemmer og gebyrer
 • Bedre kommunikation med borgerne.

Kommentarer til sidste punkt: Svært at få alle med i e-mail kartotek og at administrere det. Holte Grundejerforening har samme problem som os, dvs. kun ca. 25% i deres område er medlemmer.

 

 1. Eventuelt:

Mette Rasmussen fra Vasevej fremlagde de problemer Vasevej har med TDC’s opstilling af en 36m høj telefonmast på Comwells grund tæt på Vasevejs matrikler. Området har dårlig mobildækning, så alle er interesseret i en forbedring, men Vasevej ønsker, at man afprøver muligheden for andre mindre iøjnefaldende placeringer af masten. Rudersdal Grundejerforening har tilsluttet sig dette tiltag med en støtteerklæring, men er ikke på forhånd blevet hørt af kommunen… Mette gennemgik de alternativer Vasevej foreslår.

 

Hans Henrik Trane fra Rudeskrænten var utilfreds med det manglende demokrati i sager om vejbump på Rønnebærvej. Der har ikke været nogen drøftelse med de involverede beboere i området. Tilsyneladende får de, der råber højest ret. Hans Henrik er klar over, at meningerne om vejbump er svært forenelige, men ønsker, at beboerne bliver hørt. Rudersdal Grundejerforening er heller ikke blevet hørt.

Det lader til, at mange andre veje har samme problem med forskellige meninger om vejbump.

Rudersdalsvej fik vejbump og chikaner pga. for høje hastigheder, men her var grundejerforeningen involveret og initiativtager.

 

Fjernvarme og separatkloakering: Hvem betaler, når en stikledning skal føres ind på en koteletgrund? Svaret er vist desværre, at det gør beboeren. Holte Fjernvarme har oplyst til bestyrelsen, at en stikledning til fjernvarme koster 6.000 kr. pr. m. (oplyst til Lars Haukohl).

Der skal være 60% tilslutning fra beboerne på en vej for at få fjernvarme. Der kan måske bruges faskiner i stedet for rør til separatkloakering, men dette skal godkendes af kommunen (jordbundsforhold, mm.).

 

Advarsel om fartkontrol – nye hastighedsbegrænsningerne på Kongevejen.

 

På bestyrelsens vegne: Georg Christensen