In Private fællesvej & private veje

Bor du på en privat fællesvej?

Kunne du godt tænke dig at få vejen vedligeholdt?

  • Fejning
  • Ukrudtsbekæmpelse langs kantsten
  • Reparation af slaghuller
  • Snerydning
  • Saltning

Tidligere tilbød Rudersdal Kommune 2 serviceordninger, som dækkede ovenstående arbejder. Disse blev organiseret af kommunen og betalt via ejendomsskatten. Disse ordninger er ved udgangen af 2020 opsagt og vil ikke blive videreført af kommunen.

Fællesudvalget for Grundejerforeninger i Rudersdal Kommune (FU) har derfor gjort et stykke arbejde for at kunne tilbyde grundejerne at videreføre lignende serviceordninger. Ordningerne har været i udbud og FU har tildelt kontrakt til 2 aktører.

Hvad kræver det?

  • De enkelte veje skal oprette et vejlaug, hvor alle beboere/matrikler er medlemmer.
  • Vejlauget skal være en juridisk enhed med CVR-nr., bestyrelse, vedtægter, bankkonto
  • Vejlauget tegner selv kontrakt direkte med de ønskede aktører (FU-kontakter).
  • Vejlauget står for opkrævning af kontingent fra medlemmerne og betaling til aktørerne.

Er du interesseret?

Har din vej allerede et vejlaug (tvunget af servitut eller frivilligt) burde I allerede være orienteret direkte via FU

Ellers – snak med dine naboer – I skal alle være med

Find flere oplysninger på Rudersdal Grundejerforenings hjemmeside