Udsættelse af generalforsamling

Vi beklager endnu en gang at måtte udsætte vores generalforsamling, som skulle afholdes 16. marts 2021. Årsagen er igen Coronakrisen, som stadig er alvorlig og formodentlig vil afholde mange fra at deltage, også selvom der bliver åbnet op for større forsamlinger.

Ny dato: 8. juni kl. 19

Ny Holte Kirke Sognegård

 

Er din husstand ikke allerede medlem? Bliv en del af fællesskabet og vær med til at forme udviklingen i vores område, så:

  BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN

OG BIDRAG TIL AT FORENINGEN FUNGERER OPTIMALT

 

Kontingent: 100 kr. pr. matrikel

Kontingentet dækker kalenderåret 2021.

Betalingsmåder:

 

  • Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714
  • Mobil Pay – nr. 69865
  • Kontant til kassereren ved generalforsamlingen.

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes via e-mail til kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. maj 2021.

Indbydelse med dagsorden husstandsomdeles senest 2 uger inden generalforsamlingen.

Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen.

Vi har fået tilsagn fra Court Møller, formand for Teknik og Miljøudvalget, om at deltage og gøre rede for kommunens planer om separatkloakering.

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen