In Foreningen

Indlæg om asfaltarbejde på Landsevej og Landsebakken

Udbedring af asfaltbelægningen på ”private fællesveje”

 

Sørgelig forfatning

De fleste ”private fællesveje” i vores område er i en sørgelig forfatning med mange større og mindre huller, og der er kun en til at betale for udbedringen af hullerne, det er den enkelte grundejer, udfor hvis grundstykke hullerne er. Kommunen har let og elegant fraskrevet sig ethvert ansvar og pålagt det til de enkelte grundejere under henvisning til ”loven om private fællesveje”. – Efter min mening en ”ekstra-sær-skat” påført grundejere på disse veje.

 

På Landsebakken

En lille række beboere på Landsebakken har i længere tid været bekymret for vejens dårlige beskaffenhed, og her på det seneste konstaterede vi, at vejen nu var i så dårlig og uforsvarlig forfatning, at der måtte ske noget hurtigst muligt, inden vinteren satte ind. Vi tog kontakt til nogle asfalt-reparationsfirmaer, med henblik på at få nogle tilbud på udbedring af hullerne ud for vores egne grundstykker.

 

Besøg fra NCC

Vi fik besøg af en konsulent fra NCC micro-team, der gav os en ide om, hvad det ville koste at udbedre hullerne ud for vores egne grunde, og det var ikke en hel billig løsning – omkring 3-5.000,- kr. pr. grundejer alt efter antallet af huller m.m.

 

Et godt tilbud

Imidlertid kom han med et godt forslag – Hvad med at få lavet/lappet alle hullerne både på Landsebakken og Landsevej på én gang for en samlet pris – det ville jo blive meget billigere for den enkelte grundejer, og arbejdet var også lettere at udføre for asfaltfirmaet, når man ”købte” nogle læs asfalt og et arbejdsteam et par dage. Tilbuddet lød på kr.  31.250,- (incl. moms)

 

Masser af problemer

Nu tog problemerne imidlertid for alvor fat. Det, som vi havde opfattet som en positiv gestus overfor alle de øvrige grundejere på vejene, at de kunne være med i en fælles udbedring af begge veje, gav anledning til en masse palaver om, hvem der skulle betale og hvor meget. Nogle ville endda slet ikke være med i en sådan ordning. Der var i starten ikke megen solidaritet at spore.

 

Endelig vedtagelse

Efter et langt sejt træk fra min og min datter Malenes side med stemning af dørklokker og uddeling af diverse breve, mails og beregninger og en masse diskussioner med grundejere, lykkedes det endelig til sidst efter megen besvær, at få alle overtalt til at deltage og betale et symbolsk beløb på kun kr. 610,- pr. husstand. Tak for det.

 

Reparation – ikke ny belægning

Det er naturligvis ikke en helt ny vejbelægning, vi har fået for den pris, men forhåbentlig holder de reparerede huller nogle år frem i tiden. Alle, jeg har talt med, er yderst tilfredse med resultatet.

Vi har hørt, at andre veje har fået påbud fra kommunen om udbedring af vejene, hvor grundejerne ikke har kunnet blive enige, hvilket resulterede i, at kommunen overtog arbejdet, rettede kantstene op og lagde helt ny belægning (ovenpå den gamle) for herefter at opkræve den enkelte grundejer for op til kr. 30.000,-.

 

Oprettelse af vejlaug

Efter alt dette synes vi, det ville være en rigtig god ide, at få oprettet et vejlaug til fremtidig varetagelse af vedligeholdelse af vejene, og samtidig hermed at opkræve et årligt mindre beløb til oparbejdelse af en ”arbejdskapital” til fremtidige reparations- og vedligeholdelsesarbejder af vej og kloakker, snerydning m.m.

Vi har nemlig erfaret, at vi også er ansvarlige for vejens kloakker (dem til opsamling af regnvand), og de er rigtig dyre at reparere – især hvis det er en enkelt grundejer, der står med hele den økonomiske byrde.

Rigtig mange har tilkendegivet, at de synes, at det er en god ide, og at de gerne vil bakke den op. Desværre er der ikke rigtig nogen, der vil stå for selve oprettelsen og driften af vejlauget.  Vi vil i foråret 2020 forsøge at indkalde til et orienteringsmøde vedr. vejlaug.

Er der nogen på andre ”private fællesveje” i grundejerforeningens område, der har erfaring med oprettelse af vejlaug, hører jeg meget gerne fra dem.

 

Med venlig hilsen

Jan Holmann

Landsebakken 13 B

2840 Holte

Jan.holmann@gmail.com

 

Hvis andre veje evt. kunne tænke sig at få udført noget tilsvarende, kan vi varmt anbefale, at I retter henvendelse til:

Kasper Højgård Johansen

Salgs- og entrepriseleder

NCC Industry A/S

Asfalt, Område Øst

Hørkær 8

2730 Herlev

Mobil: +45 29 49 61 11

Hovednr. +45 44 85 56 00

Mail: Micro41@ncc.dk