In Foreningen

FOKUSPUNKTER 2021-2022

Plan over fokuspunkter for Bestyrelsen i Rudersdal Grundejerforening i den kommende periode:

  1. Bestyrelsen vil følge og forholde sig til udviklingen i projektet bl.a. gennem arbejdet i kommunens følgegruppe.
  2. Bestyrelsen vil i foråret 2022 foranledige et åbent møde med repræsentanter for Novafos, hvor grundejerne kan stille spørgsmål om separatkloakering.
  3. Bestyrelsen vil deltage i arbejdet i Fællesudvalget for grundejerforeningerne i Rudersdal Kommune bl.a. omkring udviklingen af serviceordningerne for de private fællesveje.
  4. Bestyrelsen vil holde sig orienteret om Lyngby Tårbæk kommunes planer om afskaffelse af de private fællesveje og evt. tage kontakt til kommunen omkring tilsvarende initiativer i vores egen kommune.
  5. Bestyrelsen vil støtte arbejdet omkring opstilling af ny flagstang på Rudegård Stadion.
  6. Bestyrelsen vil undersøge problemer omkring mobildækning i vores område.
  7. Bestyrelsen vil holde sig orienteret omkring muligheden for anlæg af cykelsti gennem Rude Skov.
  8. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for oprettelse af en skovlegeplads i grundejerforeningens område lig den ved Skodsborg Station.