In Diverse/ Kommunen

Er du grundejer med vej-ret til en privat fællesvej? Kender du dine forpligtelser?

Serviceordning private fællesveje

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen.
Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se i “Baggrundsinformation”.

Rudersdal Kommune tilbyder – mod betaling – to slags serviceordninger med ydelser på private fællesveje.
Ordningerne fritager dog ikke grundejerne for de forpligtelser og det ansvar, de har i henhold til loven.

På kortet kan du finde din egen private fællesvej og se, hvilken ordning der gælder.
Klik ind på kortet, zoom eller søg på din adresse, HUSK også husnummer.

KORT