Generalforsamlingen

Bestyrelsen ser frem til at se flere nye medlemmer til generalforsamling i 2020.

Datoen er endnu ikke fastlagt, men bliver nok i slutningen af marts.

Og vi hører meget gerne fra dig, der er fuld af idéer til, hvordan du ønsker denne forening kan bruges til at hjælpe dig.

Skriv dine forslag til: kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk