Generalforsamling

Udsættelse af generalforsamlingen i Rudersdal Grundejerforening til

TIRSDAG DEN 16. MARTS 2021, kl. 19

i Sognegårdens lokaler Solbakken 56

Bestyrelsen har besluttet endnu en gang at udsætte generalforsamlingen pga. Coronakrisen. Smittetallene er stigende, og det kan være vanskeligt at afholde mødet under forsvarlige forhold. Disse omstændigheder vil måske få mange til at afholde sig fra at deltage af frygt for at blive smittet.

Desuden vil vi få 2 generalforsamlinger meget tæt på hinanden, da næste års generalforsamling afholdes allerede i marts 2021.

Bestyrelsen har ikke nogen uopsættelige planer på tapetet. Tilbud om serviceordninger for private fællesveje med vejlaug beskrives andet steds på hjemmesiden. Kommunens planer om dobbelt kloakering er stadig under udarbejdelse og vil blive behandlet på generalforsamlingen i foråret, hvor Court Møller fra kommunalbestyrelsen vil være til stede.

Venlig hilsen, Bestyrelsen.

**************************************************************************************

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19

Adresse: Ny Holte Kirke, Sognegården

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til: kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

 

****************************INFO ARK JANUAR 2020 ********************************

GODT NYTÅR!

I det forløbne år har bestyrelsen deltaget i møder med andre grundejerforeninger samt et enkelt fællesmøde med kommunen angående:

 • Ny affaldsordning
 • Asfaltering/reparation af huller i vejen (private fællesveje)
 • Snerydningsordninger (private fællesveje)
 • Vejlaug (private fællesveje)
 • Grønne hegn
 • Kloakeringsplaner

Desuden kontakt med kommunen angående:

 • Støjdæmpende asfalt og nedsættelse af fartgrænse på Kongevejen fra Vasevej til Birkerød
 • Ny lokalplan vedrørende Hotel Comwells udvidelse

Der arbejdes desuden med:

 • Hjemmesiden http://rudersdalgrundejerforening.dk/
 • Ruden
 • Korrespondance bl.a. med medlemmer af foreningen om diverse forhold
 • Mulig udvidelse af grundejerforeningen Kongevejen med Birkerød

 

NYT ÅR – NY INDBETALING

 

Kontingent: 100 kr. pr. matrikel

Kontingentet dækker kalenderåret

Betalingsmåder:

 • Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714
 • Mobil Pay – nr. 69865 (firmaer har kun 5 tal)
 • Kontant til kassereren ved generalforsamlingen*

 

BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN
OG BIDRAG TIL AT FORENINGEN FUNGERER OPTIMALT
Sæt kryds i kalenderen: Generalforsamling
Onsdag den 25. marts kl. 19
Ny Holte Kirke, Sognegården

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes til formanden Sara Lotz, Rudesøvej 4, 2840 Holte eller via email til kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2020

Indbydelse med dagsorden hustandsomdeles senest 2 uger inden generalforsamlingen

 

*Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen