Generalforsamling

Onsdag den 25. marts 2020 kl. 19

Adresse: Ny Holte Kirke, Sognegården

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til: kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

 

****************************INFO ARK JANUAR 2020 ********************************

GODT NYTÅR!

I det forløbne år har bestyrelsen deltaget i møder med andre grundejerforeninger samt et enkelt fællesmøde med kommunen angående:

 • Ny affaldsordning
 • Asfaltering/reparation af huller i vejen (private fællesveje)
 • Snerydningsordninger (private fællesveje)
 • Vejlaug (private fællesveje)
 • Grønne hegn
 • Kloakeringsplaner

Desuden kontakt med kommunen angående:

 • Støjdæmpende asfalt og nedsættelse af fartgrænse på Kongevejen fra Vasevej til Birkerød
 • Ny lokalplan vedrørende Hotel Comwells udvidelse

Der arbejdes desuden med:

 • Hjemmesiden http://rudersdalgrundejerforening.dk/
 • Ruden
 • Korrespondance bl.a. med medlemmer af foreningen om diverse forhold
 • Mulig udvidelse af grundejerforeningen Kongevejen med Birkerød

 

NYT ÅR – NY INDBETALING

 

Kontingent: 100 kr. pr. matrikel

Kontingentet dækker kalenderåret

Betalingsmåder:

 • Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714
 • Mobil Pay – nr. 69865 (firmaer har kun 5 tal)
 • Kontant til kassereren ved generalforsamlingen*

 

BLIV MEDLEM AF GRUNDEJERFORENINGEN
OG BIDRAG TIL AT FORENINGEN FUNGERER OPTIMALT
Sæt kryds i kalenderen: Generalforsamling
Onsdag den 25. marts kl. 19
Ny Holte Kirke, Sognegården

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen fremsendes til formanden Sara Lotz, Rudesøvej 4, 2840 Holte eller via email til kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. februar 2020

Indbydelse med dagsorden hustandsomdeles senest 2 uger inden generalforsamlingen

 

*Der er kun stemmeret, hvis man har betalt kontingent, dvs. er medlem af foreningen