Foreningen

BLIV MEDLEM

Rudersdal Grundejerforening er stiftet den 14. november 1901 og har til formål at varetage vores medlemmers fælles interesser som ejere af fast ejendom i Rudersdal Kommune. 

Du bliver medlem af RG ved at indbetale et årligt kontingent på kr. 100,- på en af følgende måder:

* Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714

* Mobil Pay – nr. 69865

* Kontant til kassereren ved generalforsamlingen

Venligst altid påfør din adresse i referencelinie!

 

2023 BESTYRELSE:

Formand: Claus Møller Rasmussen, Birkebakken 24

Næstformand: Lars Anders Pedersen, Rønnebærvej 68

Kasserer: Annette Vendelbo, Vasevej 3C

Bestyrelsesmedlem sekretær: Georg Christensen, Landsebakken 15B

Bestyrelsesmedlem: Pia Reindel – Landsebakken 15B

Suppleant: Susanne Breiner, Kongevejen 490

Suppleant: Thomas Jørgensen, Vasevej 3C

Bestyrelsen kontaktes på: kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk