Browsing Category

Foreningen

In Foreningen

AFLYSNING AF GENERALFORSAMLING!

Kære medlemmer

På grund af situationen med corona har vi valgt at udskyde generalforsamlingen den 25. marts.

Vi vender tilbage med ny dato, når der er ro omkring situationen.

Følg med her på hjemmesiden eller på facebook.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

In Foreningen

Indlæg om asfaltarbejde på Landsevej og Landsebakken

Udbedring af asfaltbelægningen på ”private fællesveje”

 

Sørgelig forfatning

De fleste ”private fællesveje” i vores område er i en sørgelig forfatning med mange større og mindre huller, og der er kun en til at betale for udbedringen af hullerne, det er den enkelte grundejer, udfor hvis grundstykke hullerne er. Kommunen har let og elegant fraskrevet sig ethvert ansvar og pålagt det til de enkelte grundejere under henvisning til ”loven om private fællesveje”. – Efter min mening en ”ekstra-sær-skat” påført grundejere på disse veje.

 

På Landsebakken

En lille række beboere på Landsebakken har i længere tid været bekymret for vejens dårlige beskaffenhed, og her på det seneste konstaterede vi, at vejen nu var i så dårlig og uforsvarlig forfatning, at der måtte ske noget hurtigst muligt, inden vinteren satte ind. Vi tog kontakt til nogle asfalt-reparationsfirmaer, med henblik på at få nogle tilbud på udbedring af hullerne ud for vores egne grundstykker.

 

Besøg fra NCC

Vi fik besøg af en konsulent fra NCC micro-team, der gav os en ide om, hvad det ville koste at udbedre hullerne ud for vores egne grunde, og det var ikke en hel billig løsning – omkring 3-5.000,- kr. pr. grundejer alt efter antallet af huller m.m.

 

Et godt tilbud

Imidlertid kom han med et godt forslag – Hvad med at få lavet/lappet alle hullerne både på Landsebakken og Landsevej på én gang for en samlet pris – det ville jo blive meget billigere for den enkelte grundejer, og arbejdet var også lettere at udføre for asfaltfirmaet, når man ”købte” nogle læs asfalt og et arbejdsteam et par dage. Tilbuddet lød på kr.  31.250,- (incl. moms)

 

Masser af problemer

Nu tog problemerne imidlertid for alvor fat. Det, som vi havde opfattet som en positiv gestus overfor alle de øvrige grundejere på vejene, at de kunne være med i en fælles udbedring af begge veje, gav anledning til en masse palaver om, hvem der skulle betale og hvor meget. Nogle ville endda slet ikke være med i en sådan ordning. Der var i starten ikke megen solidaritet at spore.

 

Endelig vedtagelse

Efter et langt sejt træk fra min og min datter Malenes side med stemning af dørklokker og uddeling af diverse breve, mails og beregninger og en masse diskussioner med grundejere, lykkedes det endelig til sidst efter megen besvær, at få alle overtalt til at deltage og betale et symbolsk beløb på kun kr. 610,- pr. husstand. Tak for det.

 

Reparation – ikke ny belægning

Det er naturligvis ikke en helt ny vejbelægning, vi har fået for den pris, men forhåbentlig holder de reparerede huller nogle år frem i tiden. Alle, jeg har talt med, er yderst tilfredse med resultatet.

Vi har hørt, at andre veje har fået påbud fra kommunen om udbedring af vejene, hvor grundejerne ikke har kunnet blive enige, hvilket resulterede i, at kommunen overtog arbejdet, rettede kantstene op og lagde helt ny belægning (ovenpå den gamle) for herefter at opkræve den enkelte grundejer for op til kr. 30.000,-.

 

Oprettelse af vejlaug

Efter alt dette synes vi, det ville være en rigtig god ide, at få oprettet et vejlaug til fremtidig varetagelse af vedligeholdelse af vejene, og samtidig hermed at opkræve et årligt mindre beløb til oparbejdelse af en ”arbejdskapital” til fremtidige reparations- og vedligeholdelsesarbejder af vej og kloakker, snerydning m.m.

Vi har nemlig erfaret, at vi også er ansvarlige for vejens kloakker (dem til opsamling af regnvand), og de er rigtig dyre at reparere – især hvis det er en enkelt grundejer, der står med hele den økonomiske byrde.

Rigtig mange har tilkendegivet, at de synes, at det er en god ide, og at de gerne vil bakke den op. Desværre er der ikke rigtig nogen, der vil stå for selve oprettelsen og driften af vejlauget.  Vi vil i foråret 2020 forsøge at indkalde til et orienteringsmøde vedr. vejlaug.

Er der nogen på andre ”private fællesveje” i grundejerforeningens område, der har erfaring med oprettelse af vejlaug, hører jeg meget gerne fra dem.

 

Med venlig hilsen

Jan Holmann

Landsebakken 13 B

2840 Holte

Jan.holmann@gmail.com

 

Hvis andre veje evt. kunne tænke sig at få udført noget tilsvarende, kan vi varmt anbefale, at I retter henvendelse til:

Kasper Højgård Johansen

Salgs- og entrepriseleder

NCC Industry A/S

Asfalt, Område Øst

Hørkær 8

2730 Herlev

Mobil: +45 29 49 61 11

Hovednr. +45 44 85 56 00

Mail: Micro41@ncc.dk

In Diverse/ Foreningen

Nationalt kameraregister

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister, som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe os med at opklare forbrydelser. 

Derfor opfordrer vi alle – både borgere og virksomheder – som har videoovervågning til at registrere det på www.politi.dk/kamera. Du skal logge ind med din virksomheds NemID og følge anvisningerne på siden. Der er nemt og tager kun få minutter. 

Det er vigtigt at understrege, at politiet ikke får adgang til din overvågning, når du står i registret. Registret giver blot politiet et overblik over, hvor kameraer findes og dermed mulighed for hurtigere at kontakte dig og din virksomhed eller dit bolig og bede om at få udleveret optagelserne til brug i vores efterforskning. 

Hvis du har udfordringer med at logge ind med din virksomheds NemID, kan du sende en mail til Nordsjællands Politis IT-Støtte med information om, hvor kameraerne er placeret, hvem som er kontaktperson samt eventuelle systemoplysninger. Mailadressen er: nsj-efterforsk-it-stoette@politi.dk 

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp, kan du kan kontakte mig på kvp002@politi.dk 

Tak for din tid. 

Med venlig hilsen
Kim Vinholdt,
Politiassistent
Nordsjællands politi. 

In Foreningen

RUDEN – vores online forum på facebook

Stort tillykke til vinderen Gitte Munch, Landsevej 17 A!

Vores online forum – facebookgruppen (rudersdalgrundejerforening) – har nu skiftet navn til RUDEN.

Skynd dig af finde den på facebook – og tilmeld dig!

Vi i bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer vil benytte sig af denne mulighed for at finde “hjælp” hos andre i området.

Det kunne være at låne trailer, plæneklipper, haveekspertice (den første GODE NABO har meldt sig), skabe fælles front i kommunesager eller finde legeaftaler til børn eller børnebørn.

Husk at fortælle din nabo om denne mulighed!

In Foreningen

Velkommen til vores 18 nye medlemmer!

Ved 2. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 17. september fik vi opgjort foreningens medlemstal.

Vi har fået 18 nye medlemmer. Det glæder os, at så mange “nye” har fået øjnene op for grundejerforeningen. Om der er tale om tilflyttere, siger indbetalingerne intet om, om det er interesse efter vores omdelte OBS! vides heller ikke, men det har i hvert fald øget det samlede medlemstal.

Vi håber selvfølgelig, at vi ved næste års generalforsmaling får endnu flere medlemmer.

 

In Foreningen/ Haven

Nye frøposer skal gøre danskernes haver vildere og insektvenlige

Insekterne i Danmark mangler vilde blomster og planter for at overleve. Derfor samarbejder Danmarks Naturfredningsforening og Coop nu om at gøre danske haver mere vilde med nye frøposer til vildeng.

Farverige vilde blomster skyder op, fuglefløjt fra den tidlige morgenstund og en rolig summen fra vilde bier.

Det kan blive til virkelighed i mange danske haver med en ny frøpose til vildeng, som Danmarks Naturfredningsforening og Coop er gået sammen om at lave for at sikre bedre levevilkår for insekter.

Insekterne er på drastisk tilbagetog på verdensplan, fordi de bl.a. mangler blomster og levesteder. Men nu skal det være lettere for danskerne, at gøre vores haver mere attraktive for insekter og i særdeleshed de vilde bestøvere.

– Danmarks vilde bier og sommerfugle har det svært. Vores samarbejde om frøposer skal gøre det nemmere for os alle at hjælpe insekterne, der hvor vi bor. Ved at udlægge et stykke af sin have eller lave altankasser med vilde blomster, så giver man insekterne en hjælpende hånd. Jeg har selv gjort min have vildere, og det rart med en have, der summer af liv, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

I en frøblanding er der frø til at omlægge 12 kvadratmeter have til vildeng. Det betyder, at Danmark kan få 12 hektar mere insektvenlig natur, alene i dette forår.

Se hvordan du bruger frøposen:

Fra græsørken til sommerfuglemekka

Som et af de mest opdyrkede lande i Europa, er der ikke meget natur, hvor sommerfugle og vilde bier kan søge tilflugt. Og den natur, der er tilbage, er ikke tilstrækkelig i forhold til levesteder og plantearter, som insekterne lever af og på.

Her kan de danske haver blive et fristed, hvis vi i stedet for græs sår vilde blomster.

Med en frøpose kan du forvandle din have fra at være en gold ørken af græs til et summende mødested for vilde bier og sommerfugle. Frøene er udvalgt til netop bier og sommerfugle og består af danske, vilde blomsterarter.

– I Coop ønsker vi at sætte fokus på biodiversiteten og inspirere vores kunder til at gøre noget konkret for at hjælpe insekterne. Frøposerne skal sikre, at haverne bliver et helle for vores bestøvere, og også smukke at se på, siger CSR-chef i Coop, Thomas Roland.

Overskuddet fra salget af frøposerne i Coop’s butikker går ubeskåret til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at hjælpe truede danske sommerfugle, som udgør over halvdelen af alle kendte sommerfuglearter herhjemme.

Bliv giftfri i din have

For at gøre haven attraktiv for insekter, så er det vigtigt, at der ikke bliver brugt sprøjtegift. Med initiativet Giftfri Have vil Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi motivere havejere til at droppe gift og gødning. Lige nu er der tilmeldt 16.199 haver i Danmark. Det er gode nyheder for vores sommerfugle og vilde bier. Du kan også hjælpe dem ved at blive en del af have-fællesskabet.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

In Foreningen/ Kommunen

Der er ny affaldsordning på vej i 2019

Rudersdal indfører ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Rudersdal Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I dag indsamles 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning i 2019, hvor alle får mulighed for at sortere papir, pap, glas, plast og metal tæt på boligen. Når du sorterer dit affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af jomfruelige ressourcer til produktion af nye varer. Det betyder bl.a., at fjernvarmen i vores kommune bliver grønnere.

Udrulningen starter i september 2019 men vil blive udført etapevis. Læs mere om ordningen her.

In Foreningen

DEN NYE HJEMMESIDE

På den nye hjemmeside arbejder vi løbende med at opdatere gamle dokumenter og billeder samtidig med, at vi ønsker at forbinde vores medlemmer på den nemmeste og billigste måde.
Derfor har vi valgt, i første omgang, at forsøge os med en facebook gruppe, for at se om vi kan få det til at fungere, og om der er behov for sådan et forum. 

På vores hjemmeside finder du bl.a.:

Har du andre idéer til, hvad der ellers kunne være på hjemmesiden, så skriv til os på: kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

In Foreningen

BLIV MEDLEM AF FORENINGEN

Du bliver medlem af Rudersdal Grundejerforening ved at indbetale et årligt kontingent på kr. 50,- (for pensionister kr. 25,-) på en af følgende måder:

* Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714

* Mobil Pay – nr. 69865

* Kontant til kassereren ved generalforsamlingen

Venligst altid påfør din adresse i referencelinien.