Browsing Category

Foreningen

In Diverse/ Foreningen

Nationalt kameraregister

Politiet har oprettet et nationalt kameraregister, som hurtigere og mere effektivt kan hjælpe os med at opklare forbrydelser. 

Derfor opfordrer vi alle – både borgere og virksomheder – som har videoovervågning til at registrere det på www.politi.dk/kamera. Du skal logge ind med din virksomheds NemID og følge anvisningerne på siden. Der er nemt og tager kun få minutter. 

Det er vigtigt at understrege, at politiet ikke får adgang til din overvågning, når du står i registret. Registret giver blot politiet et overblik over, hvor kameraer findes og dermed mulighed for hurtigere at kontakte dig og din virksomhed eller dit bolig og bede om at få udleveret optagelserne til brug i vores efterforskning. 

Hvis du har udfordringer med at logge ind med din virksomheds NemID, kan du sende en mail til Nordsjællands Politis IT-Støtte med information om, hvor kameraerne er placeret, hvem som er kontaktperson samt eventuelle systemoplysninger. Mailadressen er: nsj-efterforsk-it-stoette@politi.dk 

Har du spørgsmål eller har du brug for hjælp, kan du kan kontakte mig på kvp002@politi.dk 

Tak for din tid. 

Med venlig hilsen
Kim Vinholdt,
Politiassistent
Nordsjællands politi. 

In Foreningen

RUDEN – vores online forum på facebook

Stort tillykke til vinderen Gitte Munch, Landsevej 17 A!

Vores online forum – facebookgruppen (rudersdalgrundejerforening) – har nu skiftet navn til RUDEN.

Skynd dig af finde den på facebook – og tilmeld dig!

Vi i bestyrelsen håber, at foreningens medlemmer vil benytte sig af denne mulighed for at finde “hjælp” hos andre i området.

Det kunne være at låne trailer, plæneklipper, haveekspertice (den første GODE NABO har meldt sig), skabe fælles front i kommunesager eller finde legeaftaler til børn eller børnebørn.

Husk at fortælle din nabo om denne mulighed!

In Foreningen

Velkommen til vores 18 nye medlemmer!

Ved 2. bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen 17. september fik vi opgjort foreningens medlemstal.

Vi har fået 18 nye medlemmer. Det glæder os, at så mange “nye” har fået øjnene op for grundejerforeningen. Om der er tale om tilflyttere, siger indbetalingerne intet om, om det er interesse efter vores omdelte OBS! vides heller ikke, men det har i hvert fald øget det samlede medlemstal.

Vi håber selvfølgelig, at vi ved næste års generalforsmaling får endnu flere medlemmer.

 

In Foreningen/ Haven

Nye frøposer skal gøre danskernes haver vildere og insektvenlige

Insekterne i Danmark mangler vilde blomster og planter for at overleve. Derfor samarbejder Danmarks Naturfredningsforening og Coop nu om at gøre danske haver mere vilde med nye frøposer til vildeng.

Farverige vilde blomster skyder op, fuglefløjt fra den tidlige morgenstund og en rolig summen fra vilde bier.

Det kan blive til virkelighed i mange danske haver med en ny frøpose til vildeng, som Danmarks Naturfredningsforening og Coop er gået sammen om at lave for at sikre bedre levevilkår for insekter.

Insekterne er på drastisk tilbagetog på verdensplan, fordi de bl.a. mangler blomster og levesteder. Men nu skal det være lettere for danskerne, at gøre vores haver mere attraktive for insekter og i særdeleshed de vilde bestøvere.

– Danmarks vilde bier og sommerfugle har det svært. Vores samarbejde om frøposer skal gøre det nemmere for os alle at hjælpe insekterne, der hvor vi bor. Ved at udlægge et stykke af sin have eller lave altankasser med vilde blomster, så giver man insekterne en hjælpende hånd. Jeg har selv gjort min have vildere, og det rart med en have, der summer af liv, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

I en frøblanding er der frø til at omlægge 12 kvadratmeter have til vildeng. Det betyder, at Danmark kan få 12 hektar mere insektvenlig natur, alene i dette forår.

Se hvordan du bruger frøposen:

Fra græsørken til sommerfuglemekka

Som et af de mest opdyrkede lande i Europa, er der ikke meget natur, hvor sommerfugle og vilde bier kan søge tilflugt. Og den natur, der er tilbage, er ikke tilstrækkelig i forhold til levesteder og plantearter, som insekterne lever af og på.

Her kan de danske haver blive et fristed, hvis vi i stedet for græs sår vilde blomster.

Med en frøpose kan du forvandle din have fra at være en gold ørken af græs til et summende mødested for vilde bier og sommerfugle. Frøene er udvalgt til netop bier og sommerfugle og består af danske, vilde blomsterarter.

– I Coop ønsker vi at sætte fokus på biodiversiteten og inspirere vores kunder til at gøre noget konkret for at hjælpe insekterne. Frøposerne skal sikre, at haverne bliver et helle for vores bestøvere, og også smukke at se på, siger CSR-chef i Coop, Thomas Roland.

Overskuddet fra salget af frøposerne i Coop’s butikker går ubeskåret til Danmarks Naturfredningsforenings arbejde med at hjælpe truede danske sommerfugle, som udgør over halvdelen af alle kendte sommerfuglearter herhjemme.

Bliv giftfri i din have

For at gøre haven attraktiv for insekter, så er det vigtigt, at der ikke bliver brugt sprøjtegift. Med initiativet Giftfri Have vil Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi motivere havejere til at droppe gift og gødning. Lige nu er der tilmeldt 16.199 haver i Danmark. Det er gode nyheder for vores sommerfugle og vilde bier. Du kan også hjælpe dem ved at blive en del af have-fællesskabet.

Kilde: Danmarks Naturfredningsforening

In Foreningen/ Kommunen

Der er ny affaldsordning på vej i 2019

Rudersdal indfører ny affaldsordning i 2019, så alle skal sortere papir, pap, plast, glas og metal fra husholdningsaffaldet.

Rudersdal Kommune skal vi ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse senest i 2022. I dag indsamles 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.

Derfor udruller vi sammen med Allerød Kommune og Hørsholm Kommune en ny affaldsordning i 2019, hvor alle får mulighed for at sortere papir, pap, glas, plast og metal tæt på boligen. Når du sorterer dit affald, bliver det nemlig muligt at udnytte ressourcerne til genanvendelse i stedet for brug af jomfruelige ressourcer til produktion af nye varer. Det betyder bl.a., at fjernvarmen i vores kommune bliver grønnere.

Udrulningen starter i september 2019 men vil blive udført etapevis. Læs mere om ordningen her.

In Foreningen

DEN NYE HJEMMESIDE

På den nye hjemmeside arbejder vi løbende med at opdatere gamle dokumenter og billeder samtidig med, at vi ønsker at forbinde vores medlemmer på den nemmeste og billigste måde.
Derfor har vi valgt, i første omgang, at forsøge os med en facebook gruppe, for at se om vi kan få det til at fungere, og om der er behov for sådan et forum. 

På vores hjemmeside finder du bl.a.:

Har du andre idéer til, hvad der ellers kunne være på hjemmesiden, så skriv til os på: kontakt@rudersdalgrundejerforening.dk

In Foreningen

BLIV MEDLEM AF FORENINGEN

Du bliver medlem af Rudersdal Grundejerforening ved at indbetale et årligt kontingent på kr. 50,- (for pensionister kr. 25,-) på en af følgende måder:

* Netbank – reg. nr. 1551 konto nr. 8027714

* Mobil Pay – nr. 69865

* Kontant til kassereren ved generalforsamlingen

Venligst altid påfør din adresse i referencelinien.